Fundacja Skrzydlaty Raj

Fundacja Skrzydlaty Raj angażuje się w szeroki zakres działań, mających na celu ochronę zagrożonych gatunków papug oraz wsparcie dla dzieci zmagających się z chorobami. Misja organizacji obejmuje nie tylko pomoc zwierzętom, ale także działalność edukacyjną i terapeutyczną skierowaną do najmłodszych. Fundacja organizuje prelekcje i wizyty w szpitalach, hospicjach, przedszkolach i szkołach, oferując wsparcie finansowe i emocjonalne dzieciom potrzebującym pomocy. Działania te mają na celu przyniesienie radości i nadziei dzieciom oraz edukację społeczeństwa na temat odpowiedzialności za zwierzęta i środowisko naturalne. W ramach swojej działalności, Fundacja Skrzydlaty Raj zajmuje się także hodowlą, oswajaniem, edukacją i socjalizacją zwierząt, propagując odpowiedzialne traktowanie i opiekę nad nimi. Import i eksport zwierząt prowadzony jest w celu ich ochrony, a organizacja udziela również porad i szkoleń dotyczących opieki nad zwierzętami. Fundacja stawia również na działalność badawczą, rozwijając nowatorskie rozwiązania w obszarze ochrony gatunków papug oraz terapii dla dzieci. Współpraca z różnymi podmiotami, włącznie z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi, pozwala Fundacji Skrzydlaty Raj na realizację wielowymiarowych projektów i inicjatyw na rzecz dobra zwierząt i ludzi

Fundacja Skrzydlaty Raj angażuje się w szeroki zakres działań, mających na celu ochronę zagrożonych gatunków papug oraz wsparcie dla dzieci zmagających się z chorobami. Misja organizacji obejmuje nie tylko pomoc zwierzętom, ale także działalność edukacyjną i terapeutyczną skierowaną do najmłodszych. Fundacja organizuje prelekcje i wizyty w szpitalach, hospicjach, przedszkolach i szkołach, oferując wsparcie finansowe i emocjonalne dzieciom potrzebującym pomocy. Działania te mają na celu przyniesienie radości i nadziei dzieciom oraz edukację społeczeństwa na temat odpowiedzialności za zwierzęta i środowisko naturalne.

W ramach swojej działalności, Fundacja Skrzydlaty Raj zajmuje się także hodowlą, oswajaniem, edukacją i socjalizacją zwierząt, propagując odpowiedzialne traktowanie i opiekę nad nimi. Import i eksport zwierząt prowadzony jest w celu ich ochrony, a organizacja udziela również porad i szkoleń dotyczących opieki nad zwierzętami. Fundacja stawia również na działalność badawczą, rozwijając nowatorskie rozwiązania w obszarze ochrony gatunków papug oraz terapii dla dzieci.

Współpraca z różnymi podmiotami, włącznie z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi, pozwala Fundacji Skrzydlaty Raj na realizację wielowymiarowych projektów i inicjatyw na rzecz dobra zwierząt i ludzi